Fumo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego to fundament, na którym powinno opierać się bezpieczeństwo każdego obiektu, niezależnie od jego przeznaczenia. Właściciel, zarządca lub